Знаете ли, че общите части в ЕС не могат да се присвояват…

Знаете ли, че общите части в ЕС не могат да се присвояват или да променят своето предназначение без проведено Общо събрание на собствениците с изискуемия за това кворум, а именно: Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016…

Що е то общи части ?

Що е то общи части ? Общите части са тези части, които са от съществено значение за сградата, без тях тя не може да съществува. Пример: земята върху която е построена, външните стени, колоните, трегерите, стълбите, площадките, покрива, външната входна врата на сградата, асансьора, партерен етаж /ако има такъв/, дворното място около сградата и др.…

Може ли, юридическо лице, което не е собственик във входа, да бъде избран за Управител на ЕС?

Може ли, юридическо лице, което не е собственик във входа, да бъде избран за Управител на ЕС? По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на юридически лица, които…

Вярно ли е, че можем да изгоним съсед, който системно нарушава правилата в сградата и пречи на останалите обитатели?

Вярно ли е, че можем да изгоним съсед, който системно нарушава правилата в сградата и пречи на останалите обитатели? Да, вярно е. Законът за собствеността дава това право на етажната собственост в подобни случаи (чл. 45), а в Закона за управление на етажната собственост подробно е описано при какви условия и с какъв кворум от…

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата? Как се определя таксата за тях?

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата? Как се определя таксата за тях? Съгласно ЗУЕС Чл. 51.(1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.): Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. (2) (Изм. – ДВ,…

Какво представлява „Фонд ремонт“ и как се определя неговата вноска?

Какво представлява „Фонд ремонт“ и как се определя неговата вноска? От осем години има действащ закон за управление на етажната собственост, който изисква от съкооператорите да учредят и поддържат специален фонд за ремонти и обновяване. Най-малката вноска, която е длъжен да прави собственик на имот, според закона е 1% от минималната работна заплата, или към…

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител?

С помоща на Домоуправител България ООД

С помоща на Домоуправител България ООД и екипът ни за СМР, входът на ул. Люляк е с нова визия! ПРЕДИ: СЕГА: Защо да изберете нашите услуги? – #ДомоуправителБГ Ние знаем всичко за Етажната собственост и законите свързани с нея. От седем години управляваме успешно над 250 сгради в режим на ЕС. Имаме дългогодишен опит в извършването…

Cпециализиран в провеждането на юридически консултации

Домоуправител България ООД е специализиран в провеждането на юридически консултации, свързани със ЗУЕС, ЗС и другите нормативни актове във връзка с въпроси, отнасящи се до етажната собственост и етажните собственици, с предварително уговорен час. Съдействие за разрешаване на спорове и казуси между собственици или въпроси, свързани с управлението и ползването на общите части. Съдебно събиране…