Защо да изберете нашите услуги?

Защо да изберете нашите услуги? Ние знаем всичко за Етажната собственост и законите свързани с нея. От седем години управляваме успешно над 250 сгради в режим на ЕС. Имаме дългогодишен опит в извършването на услуги за професионално поддържане на жилищни и офис сгради. На базата на опита който имаме, сме изградили система, която работи за…

Кой да управлява етажната ни собственост?

Често задаван въпрос! Всички хора са заети и много често никой от живущите не изявява желание да поеме управлението на входа, защото първо е доста трудоемко и второ си отнема време. За всеки проблем си има решение – ние сме тук, за да Ви съдействаме позовавайки се изцяло на ЗУЕС!  Въпроси и Запитвания:  0700 20 503…

Знаете ли, че от месец ноември 2017г., има нови изменения в чл.11 на ЗУЕС

Знаете ли, че от месец ноември 2017г., има нови изменения в чл.11 на ЗУЕС, гласящи следното: Правомощия на общото събрание Чл. 11. (1) Общото събрание: ……. 17. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 03.11.2017 г.) може да приеме решение за подаване на заявление до общината за необходимия брой съдове за събиране…

Домоуправител България ООД

Знаете ли, че Домоуправител България ООД, управлява успешно над 250 входа, на територията на градовете Варна и Шумен. Към Декември 2017г, имаме над 10000 домакинства за свои клиенти. Подписали сме над 50 договора за сътрудничество с партньорски организации, предлагащи различни продукти и услуги по Закона за Управление на Етажната Собственост, гарантирайки коректност и професионализъм.

Задължителния технически паспорт

Задължителния технически паспорт

Как може професионалният домоуправител да ни помогне за задължителния технически паспорт, с който трябва да се сдобие всяка сграда по Закона за устройство на територията. Професионалният домоуправител може да помогне при набавянето на оферти от лицензирани фирми за изготвяне на технически паспорт, да съдейства за набавяне на необходимата документация за сградата /тук е важно да…

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител?

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител? Не ви ли се е случвало да се съберете с вашите съседи, за да решите, кой да бъде новият домоуправител. Тогава свеждате предпазливо глава с надеждата, че може би няма вие да бъдете избраника. Когато обаче след секунди се огледате забелязвате, че не само вие, но нито…

Има теч в апартамента Ви, но част от собствениците не желаят да платят?

Има теч в апартамента Ви?, но част от собствениците не желаят да платят за ремонта на покрива! Какво да направите ??? Разходите за основни ремонти на една жилищна сграда се изчисляват пропорционално на притежаваните идеални части от общите части на сградата. Много често обаче съкооператорите са на различни мнения относно необходимостта от ремонти и други…