Не работи крушка на етажа

Не работи крушка на етажа, вратата не се затваря?

Не работи крушка на етажа, вратата не се затваря, автоматът на входната врата е за смяна, към кого да се обърна? Свържете се с нас, наш технически служител ще реагира в най-кратък срок и ще отстрани възникналия проблем, ако той не изисква специализирана намеса или допълнителни средства. Ако това се налага,след извършен оглед, ще бъдете…

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата?

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата? Как се определя таксата за тях? Съгласно ЗУЕС Чл. 51.(1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.): Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.(2) (Изм. – ДВ, бр.…

Честита Нова Година

Честита Нова Година и от нас, приятели! Благодарим ви за доверието и за това, че бяхме заедно през 2016! Продължаваме смело напред и ви желаем здраве, любов и много сбъднати мечти през 2017! Екипът на Домоуправител БГ

Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД?

Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД?

Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД? Ние управляваме успешно над 200 етажни собствености на територията на градoвете Варна, Шумен и Добрич. Член сме на НАМЕС (Национална Асоциация на Мениджърите на Етажна Собственост), като през 2015г. имаме издаден сертификат за това! Членуваме и в организацията UPPI BG (АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ…

Кой, кога и как трябва да направи регистрацията?

Кой, кога и как трябва да направи регистрацията на Етажната Собственост(ЕС) според ЗУЕС (Закона за Управление на Етажна Собственост)? Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на…

ДомоуправителБГ стартира дейност по управление на сгради и в градовете Шумен и Добрич.

ДомоуправителБГ стартира дейност по управление на сгради и в градовете Шумен и Добрич. Ние ще се погрижим за Вашето спокойствие, по-висока сигурност и ще съдействаме за създаването на по-уютна обстановка и във Вашия входа!  

Как се казва Домоуправителят на Входа?

Как се казва Домоуправителят на Входа?

Как се казва Домоуправителят на Входа? Домоуправителят на входа ви е фирма „Домоуправител България“, като определен екип от технически специалисти, отговаря за отстраняване на проблемите във входа, а определен касиер е назначен да събира ежемесечно дължимите суми от всеки апартамент. За всички въпроси свързани с Вашата етажна собственост се обръщайте към нас на 0700 20503,…