Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД?

Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД?

Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД? Ние управляваме успешно над 200 етажни собствености на територията на градoвете Варна, Шумен и Добрич. Член сме на НАМЕС (Национална Асоциация на Мениджърите на Етажна Собственост), като през 2015г. имаме издаден сертификат за това! Членуваме и в организацията UPPI BG (АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ…

Кой, кога и как трябва да направи регистрацията?

Кой, кога и как трябва да направи регистрацията на Етажната Собственост(ЕС) според ЗУЕС (Закона за Управление на Етажна Собственост)? Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на…

ДомоуправителБГ стартира дейност по управление на сгради и в градовете Шумен и Добрич.

ДомоуправителБГ стартира дейност по управление на сгради и в градовете Шумен и Добрич. Ние ще се погрижим за Вашето спокойствие, по-висока сигурност и ще съдействаме за създаването на по-уютна обстановка и във Вашия входа!  

Как се казва Домоуправителят на Входа?

Как се казва Домоуправителят на Входа?

Как се казва Домоуправителят на Входа? Домоуправителят на входа ви е фирма „Домоуправител България“, като определен екип от технически специалисти, отговаря за отстраняване на проблемите във входа, а определен касиер е назначен да събира ежемесечно дължимите суми от всеки апартамент. За всички въпроси свързани с Вашата етажна собственост се обръщайте към нас на 0700 20503,…

В цената на услугата „професионален домоуправител“ влиза ли организиране и контролиране на ремонтни дейности?

В цената на услугата „професионален домоуправител“ влиза ли организиране и контролиране на ремонтни дейности? Да, в услугата “професионален домоуправител” е включена тази дейност – при необходимост и желание от Ваша страна е наше задължение да предоставим оферти за необходимите ремонтни дейности, след което ремонтът се контролира от нас и се приема с протокол, подписан от…

Каква е цената на месец и как се разпределя?

Начина по който определяме таксите си е базиран на броя самостоятелни обекти в една Етажна собственост. Тя е индивидуална и е съобразена според нуждите на клиента.  За нас е важно какво искат живущите – възможен е вариант за разпределяне на апартамент, на брой обитател или на % притежавани идеални части.

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител?

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител?

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител? Не ви ли се е случвало да се съберете с вашите съседи, за да решите, кой да бъде новият домоуправител. Тогава свеждате предпазливо глава с надеждата, че може би няма вие да бъдете избраника. Когато обаче след секунди се огледате забелязвате, че не само вие, но нито…