ДомоуправителБГ предлага иновативно решение за собственици на апартаменти с инвестиционна цел!

„Пропърти мениджмънт“ включва:

 • Съхранение на документи и ключове за достъп.

 • Заплащане на режийни разходи, данъци и такси.

 • Месечен отчет за техническо и финансово състояние на имота.

 • Съдействие при отдаване под наем, продажба, освобождаване на обекта, почистване и подготовка за преотдаване.

 • Представителство пред етажна собственост и държавни институции.

 • Отстраняване на повреди и извършване на профилактики.

Защо ДомоуправителБГ?

 • По-качествено почистване
 • По-висока осветеност
 • По-голяма сигурност
 • По-приятен външен вид
 • Менажиране на общите части
Най-търсените услуги като Ваш домоуправител
Водене на цялата нужна документация

Регистрация на етажната собственост, вписване на промени и протоколи от общи събрания, финансови и оперативни отчети, изряден контрол на новопристигнали и напускащи обитатели, посредством кол-център и възможност за електронно известяване през системата ни;

Изготвяне стратегии за паркиране на собственици и наематели и извършване на реконструкции на обособените за целта места и зони

При изявено желание от Ваша страна ще изготвим проект за по – добра организация за паркиране на Вашите автомобили, поставяне на ограничители (тротоарни колчета, бариери и др.) указателна маркировка и др;

Менажиране на общите части с комерсиална цел

Ще Ви съдействаме при търсене на клиенти и водене на преговори за отдаване под наем на калкани, покриви, козирки ипомещения.

По-висока осветеност на стълбищната клетка

Ще следим редовно за състоянието на осветителните тела, превключватели и ще отстраняваме възникналите повреди;

0
УПРАВЛЕНИЕ ДОМАКИНСТВА
0
ПОДДРЪЖКА СГРАДИ
0
ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ
0
ПОЗИТИВНИ ПРЕПОРЪКИ