Важни промени в Закона за управление на етажната собственост насърчават инвестициите в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Промените в Закона за управление на етажната собственост целят насърчаване инвестициите в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.  Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за управление на етажната собственост, с които има за цел да улесни процесът на вземане на решения относно етажната собственост. Ето какви решения бяха взети:  Кворумът за провеждане…

Какво трябва да знаем за кандидатстването по Програмата за подпомагане на домакинствата за изграждане на инсталации с фотоволтаици или солари?

„Тази програма ще може да достигне до онези домакинства, които живеят в еднофамилни къщи. Те да могат с безвъзмездна помощ до 15 000 лв. да изградят собствена фотоволтаична централа, с която да задоволяват нуждите на домакинствата от електрическа енергия.“ Това разяснява г-жа Меглена Русинова, председател на Българската фотоволтаична асоциация, в нейно интервю за БНР. Русинова обяснява, че за…

ДомоуправителБГ

Ефективното сградно управление

Ефективното сградно управление е гаранция за защита на инвестицията, която правим, купувайки си имот в сграда с режим на етажна собственост. Професионализма в грижите както за техническата база, така и във финансово-административните дела спестява стотици левове годишно на собственици, избрали далновидността да поверят поддръжката на собствеността си на професионалисти, пред категорично по-неправилния избор да разчитат…

Разходи за управление и поддръжка

Важно перо от бюджета на Етажната собственост са разходите за управление и поддържане на общите части. Под „разходи за управление и поддържане“ по смисъла на ЗУЕС се разбират разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване,…

Професионален домоуправител Варна

Домоуправител България ООД предоставя услуги по управление на сгради на територията на града от началото на 2011 г, само година след обнародваните промени в закона от 2009 г, в следствие на които започва модерната ера на управлението на сгради в страната. За по-малко от 10 години компанията е сключила над 400 договора за обслужване на…

Фонд “Ремонт и обновяване”

Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) обръща особено внимание на паричните задължения на собствениците/ ползвателите/ обитателите в сграда в режим на етажна собственост. Независимо от това засегнатите лица често не са наясно какво дължат, защо го дължат и за какво се използват/ би трябвало да се използват платените от тях суми. Най- напред могат…

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем?

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем? Голяма част от сградите в режим на етажна собственост в гр. Варна вече се възползват от услугите на професионален домоуправител. Това се налага поради физическата невъзможност на собствениците да отделят нужното време, енергия и ресурси за да изпълняват все по-сложната задача да управляват ефективно сградата си. Разправии…

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем?

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем? Голяма част от сградите в режим на етажна собственост в гр. Варна вече се възползват от услугите на професионален домоуправител. Това се налага поради физическата невъзможност на собствениците да отделят нужното време, енергия и ресурси за да изпълняват все по-сложната задача да управляват ефективно сградата си. Разправии…

Професионален домоуправител – права и задължения

Какъв е смисъла от професионален домоуправител? С какво този субект би могъл да допринесе за собствениците на обекти в режим на етажна собственост? Това са най-често задаваните въпроси относно правата и задълженията на професионалния домоуправител, а отговорите би трябвало да звучат така: Правата и задълженията на професионалния домоуправител произтичат от разпоредбите на Закон за управление…