ДомоуправителБГ

Ефективното сградно управление

Ефективното сградно управление е гаранция за защита на инвестицията, която правим, купувайки си имот в сграда с режим на етажна собственост. Професионализма в грижите както за техническата база, така и във финансово-административните дела спестява стотици левове годишно на собственици, избрали далновидността да поверят поддръжката на собствеността си на професионалисти, пред категорично по-неправилния избор да разчитат…

Разходи за управление и поддръжка

Важно перо от бюджета на Етажната собственост са разходите за управление и поддържане на общите части. Под „разходи за управление и поддържане“ по смисъла на ЗУЕС се разбират разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване,…

Професионален домоуправител Варна

Домоуправител България ООД предоставя услуги по управление на сгради на територията на града от началото на 2011 г, само година след обнародваните промени в закона от 2009 г, в следствие на които започва модерната ера на управлението на сгради в страната. За по-малко от 10 години компанията е сключила над 400 договора за обслужване на…

Фонд “Ремонт и обновяване”

Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) обръща особено внимание на паричните задължения на собствениците/ ползвателите/ обитателите в сграда в режим на етажна собственост. Независимо от това засегнатите лица често не са наясно какво дължат, защо го дължат и за какво се използват/ би трябвало да се използват платените от тях суми. Най- напред могат…

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем?

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем? Голяма част от сградите в режим на етажна собственост в гр. Варна вече се възползват от услугите на професионален домоуправител. Това се налага поради физическата невъзможност на собствениците да отделят нужното време, енергия и ресурси за да изпълняват все по-сложната задача да управляват ефективно сградата си. Разправии…

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем?

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем? Голяма част от сградите в режим на етажна собственост в гр. Варна вече се възползват от услугите на професионален домоуправител. Това се налага поради физическата невъзможност на собствениците да отделят нужното време, енергия и ресурси за да изпълняват все по-сложната задача да управляват ефективно сградата си. Разправии…

Професионален домоуправител – права и задължения

Какъв е смисъла от професионален домоуправител? С какво този субект би могъл да допринесе за собствениците на обекти в режим на етажна собственост? Това са най-често задаваните въпроси относно правата и задълженията на професионалния домоуправител, а отговорите би трябвало да звучат така: Правата и задълженията на професионалния домоуправител произтичат от разпоредбите на Закон за управление…

Домоуправител БГ – Kои сме ние?

10 годишен опит в сферата на управление на недвижима собственост –  Домоуправител България ООД. Домоуправител България ООД е компания, създадена да предоставя професионални услуги на граждани, относно правилното управление на общи части в тяхна собственост, според разпоредбите на ЗУЕС. При нас работят специалисти с над 10 годишен опит в сферата на управление на недвижима собственост,…

Техническа поддръжка на сградите, които управляваме ?

  Техническа поддръжка на сградите, които управляваме ? При подаден сигнал за технически проблем от страна на собственик, ползвател или обитател в дадената ЕС се изпраща техник от нашата фирма. Ако ремонта е от така наречения дребен тип (подмяна на крушка, ел.ключ, неизправност на входната врата) и в касата на входа има налични средства, той…

Националната асоциация на Домоуправителите в България

Знаете ли, че Домоуправител България членува в Националната асоциация на Домоуправителите в България. Управлява успешно над 300 сгради в режим на етажна собственост на територията на градовете Варна и Шумен. За Нас е приоритет да спомагаме за развитието на Вашата ЕС, като с това Ви спестяваме много време и нерви. Специализирани в ЗУЕС намираме решение…