ЗУЕС КОНСУЛТАЦИИ!

Фирма „Домоуправител БГ“ предлага платени консултации съгласно Закона за управление на етажната собственост и по-точно: Кога едно събрание е легитимно? Как се провеждат Общите събрания? Как трябва да се попълни протокол от ОС? Как се сформира Кворум? Как трябва да се сформират таксите на ЕС и вноските за „Фонд ремонт и обновяване“? Как да направим…