Фонд “Ремонт и обновяване”

Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) обръща особено внимание на паричните задължения на собствениците/ ползвателите/ обитателите в сграда в режим на етажна собственост. Независимо от това засегнатите лица често не са наясно какво дължат, защо го дължат и за какво се използват/ би трябвало да се използват платените от тях суми. Най- напред могат…

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем?

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем? Голяма част от сградите в режим на етажна собственост в гр. Варна вече се възползват от услугите на професионален домоуправител. Това се налага поради физическата невъзможност на собствениците да отделят нужното време, енергия и ресурси за да изпълняват все по-сложната задача да управляват ефективно сградата си. Разправии…

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем?

Домоуправител Варна – какво е важно да знаем? Голяма част от сградите в режим на етажна собственост в гр. Варна вече се възползват от услугите на професионален домоуправител. Това се налага поради физическата невъзможност на собствениците да отделят нужното време, енергия и ресурси за да изпълняват все по-сложната задача да управляват ефективно сградата си. Разправии…

Професионален домоуправител – права и задължения

Какъв е смисъла от професионален домоуправител? С какво този субект би могъл да допринесе за собствениците на обекти в режим на етажна собственост? Това са най-често задаваните въпроси относно правата и задълженията на професионалния домоуправител, а отговорите би трябвало да звучат така: Правата и задълженията на професионалния домоуправител произтичат от разпоредбите на Закон за управление…

Домоуправител БГ – Kои сме ние?

10 годишен опит в сферата на управление на недвижима собственост –  Домоуправител България ООД. Домоуправител България ООД е компания, създадена да предоставя професионални услуги на граждани, относно правилното управление на общи части в тяхна собственост, според разпоредбите на ЗУЕС. При нас работят специалисти с над 10 годишен опит в сферата на управление на недвижима собственост,…

Техническа поддръжка на сградите, които управляваме ?

  Техническа поддръжка на сградите, които управляваме ? При подаден сигнал за технически проблем от страна на собственик, ползвател или обитател в дадената ЕС се изпраща техник от нашата фирма. Ако ремонта е от така наречения дребен тип (подмяна на крушка, ел.ключ, неизправност на входната врата) и в касата на входа има налични средства, той…

Националната асоциация на Домоуправителите в България

Знаете ли, че Домоуправител България членува в Националната асоциация на Домоуправителите в България. Управлява успешно над 300 сгради в режим на етажна собственост на територията на градовете Варна и Шумен. За Нас е приоритет да спомагаме за развитието на Вашата ЕС, като с това Ви спестяваме много време и нерви. Специализирани в ЗУЕС намираме решение…

ЗУЕС КОНСУЛТАЦИИ!

Фирма „Домоуправител БГ“ предлага платени консултации съгласно Закона за управление на етажната собственост и по-точно: Кога едно събрание е легитимно? Как се провеждат Общите събрания? Как трябва да се попълни протокол от ОС? Как се сформира Кворум? Как трябва да се сформират таксите на ЕС и вноските за „Фонд ремонт и обновяване“? Как да направим…

Свикване на Общото събрание. Инициатива. Покана.

Свикване на Общото събрание. Инициатива. Покана. Процедурата по провеждане на Общото събрание започва със свикването му. В повечето случаи това се прави от Управителя или от Контрольора. В закона е предвидена възможност инициативата да бъде поета и от група собственици, притежаващи поне 20% идеални части от общите части на сградата. За целта се отправя писмена…