Професионален Домоупрaвител - Услуги
По-приятен външен вид на входа и прилежащите му зони

При изявено желание от Ваша страна ще изготвим проект за подобряване външния вид на сградата, в това число – поддръжка на зелени площи, саниране, полагане на топло и хидро изолации, снегопочисване и др.

По-качествено почистване

Услугата се извършва от професионалисти в областа на почистване на жилищни входове и бизнес сгради, с над двадесет годишен опит и над 20 000 доволни клиента;

По-голяма сигурност за пропускателния режим в сградата

Разполагаме със служители, които да реагират в кратки срокове в случай на повреда в пропускателния режим. Изготвяме и предлагаме проекти за подмяна на старите и ненадеждни патрони с интелигенти „чип-системи”, предназначени за дългогодишна употреба от голям брой потребители;

По-висока степен на обслужване на вашият асансьор и асансьорната клетка

Работим в сътрудничество с всички лицензирани асансьорни сервизи, а също така и с лицензираните за технически надзор организации;

По-висока осветеност на стълбищната клетка

Ще следим редовно за състоянието на осветителните тела, превключватели и ще отстраняваме възникналите повреди;

Менажиране на общите части с комерсиална цел

Ще Ви съдействаме при търсене на клиенти и водене на преговори за отдаване под наем на калкани, покриви, козирки ипомещения.

Изготвяне стратегии за паркиране на собственици и наематели и извършване на реконструкции на обособените за целта места и зони

При изявено желание от Ваша страна ще изготвим проект за по – добра организация за паркиране на Вашите автомобили, поставяне на ограничители (тротоарни колчета, бариери и др.) указателна маркировка и др;

Водене на цялата нужна документация

Регистрация на етажната собственост, вписване на промени и протоколи от общи събрания, финансови и оперативни отчети, изряден контрол на новопристигнали и напускащи обитатели, посредством кол-център и възможност за електронно известяване през системата ни;