Техническа поддръжка на сградите, които управляваме ?

  Техническа поддръжка на сградите, които управляваме ? При подаден сигнал за технически проблем от страна на собственик, ползвател или обитател в дадената ЕС се изпраща техник от нашата фирма. Ако ремонта е от така наречения дребен тип (подмяна на крушка, ел.ключ, неизправност на входната врата) и в касата на входа има налични средства, той…