ЗА НАС

Домоуправител БГ” е търговска марка на „Домоуправител България” ООД. Дружеството е създадено през 2011 година и неговите цели са  предлагане на услуги и продукти на граждани, собственици, ползватели  или обитатели на самостоятелни обекти  и общи части в съсобственост в жилищни и бизнес сгради. Предлаганите услуги са в съответствие с приетите през 2010 г. промени в закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

     Екип от млади и образовани специалисти ще замести настоящият домоуправител във вашия вход, всеки от тяхспециалист в своята дейност ще следи за повишаване качеството на обслужване и извършени услуги, касаещи вашите общи части в съсобственоста. По-качествено почистване, по-висока степен на обслужване на вашият асансьор и асансьорната клетка, по-висока осветеност на стълбищната клетка, по-голяма сигурност за пропускателния режим в сградата, по-приятен външен вид на сградата и прилежащите и зони, озеленяване и поддържане на тревни площи, водене на цялата нужна документация, изготвяне стратегии за паркиране на собственици и наематели и извършване на реконструкции на обособените за целта места и зони, менажиране на общите части с комерсиална цел ( отдаване под наем при възможност на покриви, козирки и калкани за реклама, партерни, подземни и сутеренни помещения за бизнес цели) и голям брой други услуги.  

 Нашите цели са входът в който живеете да бъде почистен, осветен, заключен, с осигурени паркоместа. В по- дългосрочен план искаме да превърнем сградата в енергийно ефективна, със зелени площи и детски площадки  без това да натоварва семейния  Ви бюджет.

     Като основен приоритет за нас е изготвянето на стратегии за усвояване на средства от фондове за саниране на сградата, с което ще се осигури по – голяма енергийна ефективност и това от своя страна ще доведе до намаляване на разходите Ви за отопление.

  • ДОМАКИНСТВА
  • ВХОД УПРАВЛЕНИЕ
  • КОНЕТАРИ
  • КЛИЕНТИ
0
ДОМАКИНСТВА
0
ВХОД УПРАВЛЕНИЕ
0
ПОЗИТИВНИ КОМЕНТАРИ
0
КЛИЕНТИ