Oпределена сума по закон, налична в касата на входа и каква е тя?

Има ли определена сума по закон, която трябва да е постоянно налична в касата на входа и каква е тя? Не, няма такава задължителна сума. Според ЗУЕС касата на Етажната собственост /ЕС/ се състои от два фонда. За фонд “ремонт и обновяване” – средствата се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с…