domoupravitelbg

Защо е необходимо да наемете външен Управител, който да управлява жилищната Ви сграда?

Защо е необходимо да наемете външен Управител, който да управлява жилищната Ви сграда? Защото решавате генерално проблемите свързани с нея. Във всяка жилищна сграда има хора, които знаят много за съседите си, но понякога несъществени неща. Домоуправителят е човекът, който знае съществените неща за сградата –  знае кои са собствениците в нея, колко живущи има, кой…