Какво представлява „Фонд ремонт“ и как се определя неговата вноска?

Какво представлява „Фонд ремонт“ и как се определя неговата вноска? От осем години има действащ закон за управление на етажната собственост, който изисква от съкооператорите да учредят и поддържат специален фонд за ремонти и обновяване. Най-малката вноска, която е длъжен да прави собственик на имот, според закона е 1% от минималната работна заплата, или към…