Техническа поддръжка на сградите, които управляваме ?

  Техническа поддръжка на сградите, които управляваме ? При подаден сигнал за технически проблем от страна на собственик, ползвател или обитател в дадената ЕС се изпраща техник от нашата фирма. Ако ремонта е от така наречения дребен тип (подмяна на крушка, ел.ключ, неизправност на входната врата) и в касата на входа има налични средства, той…

Националната асоциация на Домоуправителите в България

Знаете ли, че Домоуправител България членува в Националната асоциация на Домоуправителите в България. Управлява успешно над 300 сгради в режим на етажна собственост на територията на градовете Варна и Шумен. За Нас е приоритет да спомагаме за развитието на Вашата ЕС, като с това Ви спестяваме много време и нерви. Специализирани в ЗУЕС намираме решение…

ЗУЕС КОНСУЛТАЦИИ!

Фирма „Домоуправител БГ“ предлага платени консултации съгласно Закона за управление на етажната собственост и по-точно: Кога едно събрание е легитимно? Как се провеждат Общите събрания? Как трябва да се попълни протокол от ОС? Как се сформира Кворум? Как трябва да се сформират таксите на ЕС и вноските за „Фонд ремонт и обновяване“? Как да направим…

Свикване на Общото събрание. Инициатива. Покана.

Свикване на Общото събрание. Инициатива. Покана. Процедурата по провеждане на Общото събрание започва със свикването му. В повечето случаи това се прави от Управителя или от Контрольора. В закона е предвидена възможност инициативата да бъде поета и от група собственици, притежаващи поне 20% идеални части от общите части на сградата. За целта се отправя писмена…

Знаете ли, че общите части в ЕС не могат да се присвояват…

Знаете ли, че общите части в ЕС не могат да се присвояват или да променят своето предназначение без проведено Общо събрание на собствениците с изискуемия за това кворум, а именно: Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016…

Що е то общи части ?

Що е то общи части ? Общите части са тези части, които са от съществено значение за сградата, без тях тя не може да съществува. Пример: земята върху която е построена, външните стени, колоните, трегерите, стълбите, площадките, покрива, външната входна врата на сградата, асансьора, партерен етаж /ако има такъв/, дворното място около сградата и др.…

Може ли, юридическо лице, което не е собственик във входа, да бъде избран за Управител на ЕС?

Може ли, юридическо лице, което не е собственик във входа, да бъде избран за Управител на ЕС? По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на юридически лица, които…