ЗУЕС КОНСУЛТАЦИИ!

Фирма „Домоуправител БГ“ предлага платени консултации съгласно Закона за управление на етажната собственост и по-точно: Кога едно събрание е легитимно? Как се провеждат Общите събрания? Как трябва да се попълни протокол от ОС? Как се сформира Кворум? Как трябва да се сформират таксите на ЕС и вноските за „Фонд ремонт и обновяване“? Как да направим…

Свикване на Общото събрание. Инициатива. Покана.

Свикване на Общото събрание. Инициатива. Покана. Процедурата по провеждане на Общото събрание започва със свикването му. В повечето случаи това се прави от Управителя или от Контрольора. В закона е предвидена възможност инициативата да бъде поета и от група собственици, притежаващи поне 20% идеални части от общите части на сградата. За целта се отправя писмена…