Вярно ли е, че можем да изгоним съсед, който системно нарушава правилата в сградата и пречи на останалите обитатели?

Вярно ли е, че можем да изгоним съсед, който системно нарушава правилата в сградата и пречи на останалите обитатели? Да, вярно е. Законът за собствеността дава това право на етажната собственост в подобни случаи (чл. 45), а в Закона за управление на етажната собственост подробно е описано при какви условия и с какъв кворум от…

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата? Как се определя таксата за тях?

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата? Как се определя таксата за тях? Съгласно ЗУЕС Чл. 51.(1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.): Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. (2) (Изм. – ДВ,…

Какво представлява „Фонд ремонт“ и как се определя неговата вноска?

Какво представлява „Фонд ремонт“ и как се определя неговата вноска? От осем години има действащ закон за управление на етажната собственост, който изисква от съкооператорите да учредят и поддържат специален фонд за ремонти и обновяване. Най-малката вноска, която е длъжен да прави собственик на имот, според закона е 1% от минималната работна заплата, или към…

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител?

С помоща на Домоуправител България ООД

С помоща на Домоуправител България ООД и екипът ни за СМР, входът на ул. Люляк е с нова визия! ПРЕДИ: СЕГА: Защо да изберете нашите услуги? – #ДомоуправителБГ Ние знаем всичко за Етажната собственост и законите свързани с нея. От седем години управляваме успешно над 250 сгради в режим на ЕС. Имаме дългогодишен опит в извършването…

Cпециализиран в провеждането на юридически консултации

Домоуправител България ООД е специализиран в провеждането на юридически консултации, свързани със ЗУЕС, ЗС и другите нормативни актове във връзка с въпроси, отнасящи се до етажната собственост и етажните собственици, с предварително уговорен час. Съдействие за разрешаване на спорове и казуси между собственици или въпроси, свързани с управлението и ползването на общите части. Съдебно събиране…

Защо да изберете нашите услуги?

Защо да изберете нашите услуги? Ние знаем всичко за Етажната собственост и законите свързани с нея. От седем години управляваме успешно над 250 сгради в режим на ЕС. Имаме дългогодишен опит в извършването на услуги за професионално поддържане на жилищни и офис сгради. На базата на опита който имаме, сме изградили система, която работи за…