Има теч в апартамента Ви, но част от собствениците не желаят да платят?

Има теч в апартамента Ви?, но част от собствениците не желаят да платят за ремонта на покрива! Какво да направите ??? Разходите за основни ремонти на една жилищна сграда се изчисляват пропорционално на притежаваните идеални части от общите части на сградата. Много често обаче съкооператорите са на различни мнения относно необходимостта от ремонти и други…