Знаете ли, че от месец ноември 2017г., има нови изменения в чл.11 на ЗУЕС

Знаете ли, че от месец ноември 2017г., има нови изменения в чл.11 на ЗУЕС, гласящи следното: Правомощия на общото събрание Чл. 11. (1) Общото събрание: ……. 17. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 03.11.2017 г.) може да приеме решение за подаване на заявление до общината за необходимия брой съдове за събиране…

Домоуправител България ООД

Знаете ли, че Домоуправител България ООД, управлява успешно над 250 входа, на територията на градовете Варна и Шумен. Към Декември 2017г, имаме над 10000 домакинства за свои клиенти. Подписали сме над 50 договора за сътрудничество с партньорски организации, предлагащи различни продукти и услуги по Закона за Управление на Етажната Собственост, гарантирайки коректност и професионализъм.

Задължителния технически паспорт

Задължителния технически паспорт

Как може професионалният домоуправител да ни помогне за задължителния технически паспорт, с който трябва да се сдобие всяка сграда по Закона за устройство на територията. Професионалният домоуправител може да помогне при набавянето на оферти от лицензирани фирми за изготвяне на технически паспорт, да съдейства за набавяне на необходимата документация за сградата /тук е важно да…

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител?

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител? Не ви ли се е случвало да се съберете с вашите съседи, за да решите, кой да бъде новият домоуправител. Тогава свеждате предпазливо глава с надеждата, че може би няма вие да бъдете избраника. Когато обаче след секунди се огледате забелязвате, че не само вие, но нито…

Има теч в апартамента Ви, но част от собствениците не желаят да платят?

Има теч в апартамента Ви?, но част от собствениците не желаят да платят за ремонта на покрива! Какво да направите ??? Разходите за основни ремонти на една жилищна сграда се изчисляват пропорционално на притежаваните идеални части от общите части на сградата. Много често обаче съкооператорите са на различни мнения относно необходимостта от ремонти и други…

Съседът ми не иска да плаща, какво ще направите Вие?

Съседът ми не иска да плаща, какво ще направите Вие? Това може би е един от най-често задаваните ни въпроси…. Фирмената ни политика включва поставяне на печатни известия и свързване по телефона с длъжниците с цел изясняване на ситуацията на първо време. След определен период от време, при тенденциозно не заплащане от страна на Ваш…

Регионалната дирекция за „Пожарна безопасност”  стартираха кампания по проверка на високите (над 10 етажа), жилищни сгради в страната.

Знаете ли, че от началото на месец юли 2017 г., от Регионалната дирекция за „Пожарна безопасност”  стартираха кампания по проверка на високите (над 10 етажа), жилищни сгради в страната. Акцията е национална и целта е да се добие представа в какво състояние са високите жилищните сгради в страната. Констатираните нарушения, ще бъдат връчени в писмен…

Как да управлявате успешно вашата кооперация ?

Как да управлявате успешно вашата кооперация ? Ако във вашата жилищна кооперация има 20 или повече апартамента може би е по-добре да наемете „професионален домоуправител” или фирма, предлагаща тази услуга, тъй като един човек трудно може ефективно да се занимава с всички административни въпроси. Допълнителен плюс, при наемането на професионален домоуправител или фирма е, че…

Може ли професионалният домоуправител да бъде ангажиран и с управление на имотите в кооперацията, които се дават под наем – общуване с наемателите, събиране на наем, плащане на сметки, ремонти и т.н.?

Може ли професионалният домоуправител да бъде ангажиран и с управление на имотите в кооперацията, които се дават под наем – общуване с наемателите, събиране на наем, плащане на сметки, ремонти и т.н.?  Разбира се, че е възможно. Това е така наречената услуга – Пропърти мениджмънт. Тъй като тази услуга не касае всички останали собственици в…