Има теч в апартамента Ви, но част от собствениците не желаят да платят?

Има теч в апартамента Ви?, но част от собствениците не желаят да платят за ремонта на покрива! Какво да направите ??? Разходите за основни ремонти на една жилищна сграда се изчисляват пропорционално на притежаваните идеални части от общите части на сградата. Много често обаче съкооператорите са на различни мнения относно необходимостта от ремонти и други…

Съседът ми не иска да плаща, какво ще направите Вие?

Съседът ми не иска да плаща, какво ще направите Вие? Това може би е един от най-често задаваните ни въпроси…. Фирмената ни политика включва поставяне на печатни известия и свързване по телефона с длъжниците с цел изясняване на ситуацията на първо време. След определен период от време, при тенденциозно не заплащане от страна на Ваш…