Знаете ли, че от месец ноември 2017г., има нови изменения в чл.11 на ЗУЕС

Знаете ли, че от месец ноември 2017г., има нови изменения в чл.11 на ЗУЕС, гласящи следното: Правомощия на общото събрание Чл. 11. (1) Общото събрание: ……. 17. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 03.11.2017 г.) може да приеме решение за подаване на заявление до общината за необходимия брой съдове за събиране…

Домоуправител България ООД

Знаете ли, че Домоуправител България ООД, управлява успешно над 250 входа, на територията на градовете Варна и Шумен. Към Декември 2017г, имаме над 10000 домакинства за свои клиенти. Подписали сме над 50 договора за сътрудничество с партньорски организации, предлагащи различни продукти и услуги по Закона за Управление на Етажната Собственост, гарантирайки коректност и професионализъм.