Oпределена сума по закон, налична в касата на входа и каква е тя?

Има ли определена сума по закон, която трябва да е постоянно налична в касата на входа и каква е тя? Не, няма такава задължителна сума. Според ЗУЕС касата на Етажната собственост /ЕС/ се състои от два фонда. За фонд “ремонт и обновяване” – средствата се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с…

проблем с асансьорната поддръжка

Има проблем с асансьорната поддръжка?

Има проблем с асансьорната поддръжка, почистването или друга абонаметна услуга, към кого да се обърна? Свържете се с нас, ние ще проведем нужната кореспонденция с под изпълнителите и проблемът ще бъде отстранен своевременно. Имайте предвид, че не ние извършваме дейностите по асансьорна поддръжка и почистване на входа, но можете да разчитате, че ще упражним нужния…

Не работи крушка на етажа

Не работи крушка на етажа, вратата не се затваря?

Не работи крушка на етажа, вратата не се затваря, автоматът на входната врата е за смяна, към кого да се обърна? Свържете се с нас, наш технически служител ще реагира в най-кратък срок и ще отстрани възникналия проблем, ако той не изисква специализирана намеса или допълнителни средства. Ако това се налага,след извършен оглед, ще бъдете…

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата?

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата? Как се определя таксата за тях? Съгласно ЗУЕС Чл. 51.(1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.): Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.(2) (Изм. – ДВ, бр.…

Честита Нова Година

Честита Нова Година и от нас, приятели! Благодарим ви за доверието и за това, че бяхме заедно през 2016! Продължаваме смело напред и ви желаем здраве, любов и много сбъднати мечти през 2017! Екипът на Домоуправител БГ