ДомоуправителБГ стартира дейност по управление на сгради и в градовете Шумен и Добрич.

ДомоуправителБГ стартира дейност по управление на сгради и в градовете Шумен и Добрич. Ние ще се погрижим за Вашето спокойствие, по-висока сигурност и ще съдействаме за създаването на по-уютна обстановка и във Вашия входа!  

Как се казва Домоуправителят на Входа?

Как се казва Домоуправителят на Входа?

Как се казва Домоуправителят на Входа? Домоуправителят на входа ви е фирма „Домоуправител България“, като определен екип от технически специалисти, отговаря за отстраняване на проблемите във входа, а определен касиер е назначен да събира ежемесечно дължимите суми от всеки апартамент. За всички въпроси свързани с Вашата етажна собственост се обръщайте към нас на 0700 20503,…