ДомоуправителБГ стартира дейност по управление на сгради и в градовете Шумен и Добрич.

ДомоуправителБГ стартира дейност по управление на сгради и в градовете Шумен и Добрич. Ние ще се погрижим за Вашето спокойствие, по-висока сигурност и ще съдействаме за създаването на по-уютна обстановка и във Вашия входа!  

Как се казва Домоуправителят на Входа?

Как се казва Домоуправителят на Входа?

Как се казва Домоуправителят на Входа? Домоуправителят на входа ви е фирма „Домоуправител България“, като определен екип от технически специалисти, отговаря за отстраняване на проблемите във входа, а определен касиер е назначен да събира ежемесечно дължимите суми от всеки апартамент. За всички въпроси свързани с Вашата етажна собственост се обръщайте към нас на 0700 20503,…

В цената на услугата „професионален домоуправител“ влиза ли организиране и контролиране на ремонтни дейности?

В цената на услугата „професионален домоуправител“ влиза ли организиране и контролиране на ремонтни дейности? Да, в услугата “професионален домоуправител” е включена тази дейност – при необходимост и желание от Ваша страна е наше задължение да предоставим оферти за необходимите ремонтни дейности, след което ремонтът се контролира от нас и се приема с протокол, подписан от…

Каква е цената на месец и как се разпределя?

Начина по който определяме таксите си е базиран на броя самостоятелни обекти в една Етажна собственост. Тя е индивидуална и е съобразена според нуждите на клиента.  За нас е важно какво искат живущите – възможен е вариант за разпределяне на апартамент, на брой обитател или на % притежавани идеални части.

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител?

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител?

Можем ли да се доверим на платен Домоуправител? Не ви ли се е случвало да се съберете с вашите съседи, за да решите, кой да бъде новият домоуправител. Тогава свеждате предпазливо глава с надеждата, че може би няма вие да бъдете избраника. Когато обаче след секунди се огледате забелязвате, че не само вие, но нито…

иновативно решение

„ДомоуправителБГ“ предлага иновативно решение за собственици на апартаменти с инвестиционна цел!

„ДомоуправителБГ“ предлага иновативно решение за собственици на апартаменти с инвестиционна цел! Услугата „Пропърти мениджмънт“ включва: Съхранение на документи и ключове за достъп. Заплащане на режийни разходи, данъци и такси. Месечен отчет за техническо и финансово състояние на имота. Съдействие при отдаване под наем, продажба, освобождаване на обекта, почистване и подготовка за преотдаване. Представителство пред етажна…