В цената на услугата „професионален домоуправител“ влиза ли организиране и контролиране на ремонтни дейности?

В цената на услугата „професионален домоуправител“ влиза ли организиране и контролиране на ремонтни дейности? Да, в услугата “професионален домоуправител” е включена тази дейност – при необходимост и желание от Ваша страна е наше задължение да предоставим оферти за необходимите ремонтни дейности, след което ремонтът се контролира от нас и се приема с протокол, подписан от…

Каква е цената на месец и как се разпределя?

Начина по който определяме таксите си е базиран на броя самостоятелни обекти в една Етажна собственост. Тя е индивидуална и е съобразена според нуждите на клиента.  За нас е важно какво искат живущите – възможен е вариант за разпределяне на апартамент, на брой обитател или на % притежавани идеални части.