саниране

Как да кандидатстваме по програмата за саниране?

Как да кандидатстваме по програмата за саниране? Ето какви са стъпките: Учредяване на СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. По ЗУЕС, сдружението се създава с цел усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване. Създаването му не поражда…