Разходи за управление и поддръжка

Важно перо от бюджета на Етажната собственост са разходите за управление и поддържане на общите части. Под „разходи за управление и поддържане“ по смисъла на ЗУЕС се разбират разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване,…

Професионален домоуправител Варна

Домоуправител България ООД предоставя услуги по управление на сгради на територията на града от началото на 2011 г, само година след обнародваните промени в закона от 2009 г, в следствие на които започва модерната ера на управлението на сгради в страната. За по-малко от 10 години компанията е сключила над 400 договора за обслужване на…