Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД?

Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД?

Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД? Ние управляваме успешно над 200 етажни собствености на територията на градoвете Варна, Шумен и Добрич. Член сме на НАМЕС (Национална Асоциация на Мениджърите на Етажна Собственост), като през 2015г. имаме издаден сертификат за това! Членуваме и в организацията UPPI BG (АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ…

Кой, кога и как трябва да направи регистрацията?

Кой, кога и как трябва да направи регистрацията на Етажната Собственост(ЕС) според ЗУЕС (Закона за Управление на Етажна Собственост)? Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на…