проблем с асансьорната поддръжка

Има проблем с асансьорната поддръжка?

Има проблем с асансьорната поддръжка, почистването или друга абонаметна услуга, към кого да се обърна? Свържете се с нас, ние ще проведем нужната кореспонденция с под изпълнителите и проблемът ще бъде отстранен своевременно. Имайте предвид, че не ние извършваме дейностите по асансьорна поддръжка и почистване на входа, но можете да разчитате, че ще упражним нужния…

Не работи крушка на етажа

Не работи крушка на етажа, вратата не се затваря?

Не работи крушка на етажа, вратата не се затваря, автоматът на входната врата е за смяна, към кого да се обърна? Свържете се с нас, наш технически служител ще реагира в най-кратък срок и ще отстрани възникналия проблем, ако той не изисква специализирана намеса или допълнителни средства. Ако това се налага,след извършен оглед, ще бъдете…

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата?

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата? Как се определя таксата за тях? Съгласно ЗУЕС Чл. 51.(1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.): Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.(2) (Изм. – ДВ, бр.…

Честита Нова Година

Честита Нова Година и от нас, приятели! Благодарим ви за доверието и за това, че бяхме заедно през 2016! Продължаваме смело напред и ви желаем здраве, любов и много сбъднати мечти през 2017! Екипът на Домоуправител БГ

Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД?

Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД?

Какво е добре да знаете за Домоуправител България ООД? Ние управляваме успешно над 200 етажни собствености на територията на градoвете Варна, Шумен и Добрич. Член сме на НАМЕС (Национална Асоциация на Мениджърите на Етажна Собственост), като през 2015г. имаме издаден сертификат за това! Членуваме и в организацията UPPI BG (АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ…

Кой, кога и как трябва да направи регистрацията?

Кой, кога и как трябва да направи регистрацията на Етажната Собственост(ЕС) според ЗУЕС (Закона за Управление на Етажна Собственост)? Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на…

ДомоуправителБГ стартира дейност по управление на сгради и в градовете Шумен и Добрич.

ДомоуправителБГ стартира дейност по управление на сгради и в градовете Шумен и Добрич. Ние ще се погрижим за Вашето спокойствие, по-висока сигурност и ще съдействаме за създаването на по-уютна обстановка и във Вашия входа!  

Как се казва Домоуправителят на Входа?

Как се казва Домоуправителят на Входа?

Как се казва Домоуправителят на Входа? Домоуправителят на входа ви е фирма „Домоуправител България“, като определен екип от технически специалисти, отговаря за отстраняване на проблемите във входа, а определен касиер е назначен да събира ежемесечно дължимите суми от всеки апартамент. За всички въпроси свързани с Вашата етажна собственост се обръщайте към нас на 0700 20503,…