Знаете ли, че общите части в ЕС не могат да се присвояват…

Знаете ли, че общите части в ЕС не могат да се присвояват или да променят своето предназначение без проведено Общо събрание на собствениците с изискуемия за това кворум, а именно: Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016…

Що е то общи части ?

Що е то общи части ? Общите части са тези части, които са от съществено значение за сградата, без тях тя не може да съществува. Пример: земята върху която е построена, външните стени, колоните, трегерите, стълбите, площадките, покрива, външната входна врата на сградата, асансьора, партерен етаж /ако има такъв/, дворното място около сградата и др.…

Може ли, юридическо лице, което не е собственик във входа, да бъде избран за Управител на ЕС?

Може ли, юридическо лице, което не е собственик във входа, да бъде избран за Управител на ЕС? По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на юридически лица, които…